Doporučení odborníků

Proč nás odborníci na zdravý pohyb doporučují?
Mgr. Laská Karin, DiS.
Mgr. Laská Karin, DiS.
fyzioterapeut a ergoterapeut
https://rcceladna.cz/

V průlezkové stavebnici jsem našla bezpečné prostředí k uspokojení horolezeckých potřeb našich malých opiček a zároveň skvělý trénink pro posílení svalů, zvýšení flexibility a zlepšení celkové koordinace těla. Průlezková stavebnice Faber je pro mne inovativním a progresivním nástrojem, který může efektivně nahradit tradiční lezení po stromech, které dětem v dnešní době bohužel často chybí. Tato stavebnice nabízí komplexní řešení pro rozvoj fyzických schopností dětí, podporuje motorický vývoj a posiluje svalstvo. Jedním z klíčových aspektů stavebnice je podpora celkového pohybového rozvoje. Děti jsou na prolézačce vedeny k různým pohybovým aktivitám, které posilují koordinaci, rovnováhu a proprioceptivní smysly. To je zvláště důležité v době, kdy moderní životní styl může vést k nedostatečnému pohybu a oslabení tělesných schopností u dětí. Průlezková stavebnice také nabízí dětem možnost rozvoje silového a svalového potenciálu. Různé prvky stavebnice zapojují různé svalové skupiny a přispívají k posílení celého těla. Tato zátěž na svalstvo může pozitivně ovlivnit postavení těla a přispět k prevenci některých posturálních problémů. Děti se lezením také učí překonávat výzvy, rozvíjejí sebevědomí a učí se řešit problémy. Tyto dovednosti jsou přenosné do dalších oblastí života a mohou přispět k celkovému růstu a adaptabilitě.

celý popis
Bc. Zdeněk Ouzký
Bc. Zdeněk Ouzký
bývalý externí fyzioterapeut české atletické reprezentace
www.modrecentrum.cz/fyzioterapie/

Na průlezce Faber provádí dítě aktivní pohyb, který je mu přirozený a vyplývá ze zaujetí hrou. Variabilita průlezek dává dětem možnosti, jak využít a zapojit celý pohybový aparát. Je to úžasný nástroj pro rozvoj koordinace těla v rámci jemné a hrubé motoriky. Volba strategie úchopu, provedení pohybu v součinnosti celého těla nebo koordinace oko – ruka perfektně stimulují rozvoj zmiňovaných motorických dovedností. To celé podporuje rozvoj přirozeně správných pohybových stereotypů těla. Právě správně osvojené pohybové stereotypy jsou zásadní pro budoucí eliminaci bolestí Vašeho dítěte. Ve své praxi se často setkávám s názorem, že obtíže, se kterými pacient přijde, jsou vzhledem k věku normální. Ale téměř vždy mohu konstatovat, že věk je až druhotným faktorem. Ano, tělesný systém stárne, ale nedostatek pohybu a následný útlum pohybové aktivity s přibývajícím věkem je tím hlavním faktorem. Nevybudovaný dostatečný vztah k pohybu v dětském věku je rozhodující pro to, jak rádi se s přibývajícím věkem za pohybem opakovaně vydáváme.

celý popis
Mgr. Lucie Alblová
Mgr. Lucie Alblová
fyzioterapie pro děti
www.fyzio-pro-deti.cz

Průlezky tvoří jednoznačně nejoblíbenější část mé ordinace. Slouží nejen k zabavení malých pacientů a jejich sourozenců, ale využívám je i k diagnostice pohybových vzorců, lze na nich pozorovat koordinaci pohybu, celkovou pohybovou zralost i míru aktivity dítě a jeho vztah k lezeckým pohybovým aktivitám. Překážkové dráhy a lezení samotné doporučuji jakožto holistický přirozený pohyb i v rámci terapie, jehož je vítanou součástí. Průlezky Faber jsou nedocenitelné jak svou kvalitou, tak i variabilitou – stačí přikoupit pár dílů a průlezka roste s dítětem – je možné jí různě kombinovat a přestavovat. Jsem s nimi opravdu spokojená.

celý popis
Bc. Kateřina Rygálová
Bc. Kateřina Rygálová
fyzioterapeut
www.rehabilitace-rygalova.com/

Průlezky Faber využívám ve své praxi téměř každý den jako plnohodnotnou zdravotní pomůcku. Během hry dítěte na průlezkách můžu sledovat jeho pohybovou zralost, a jednoduše a rychle odhalit případné asymetrie. Při pravidelném tréninku dochází u dětí k lepší koordinaci pohybů a zlepšení celkové stability těla. Průlezky lze využít např. jako oporu při tréninku nákroku jedné dolní končetiny do stoje, při obcházení stavby děti procvičují svaly chodidel, pánve i trupu. Při doplnění stavby o desku s lezeckými chyty dochází k většímu zapojení zkříženého vzoru a posílení svalů trupu. Mimo fyzické přínosy získávají děti hrou na průlezce také další benefity – rozvíjejí svou samostatnost a učí se zvládat náročnější situace.

celý popis