Pro fyzioterapeuty

Průlezky Faber ve fyzioterapeutické praxi

Unikátní dřevěné interiérové prolézačky Faber jsou nejlepší volbou nejen do dětských herniček. Své nezastupitelné místo má stavebnice v ordinacích fyzioterapeutů i pediatrů, kteří ji využívají jako plnohodnotnou zdravotní pomůcku.

Reference

Mgr. Lucie Alblová, Fyzioterapie pro děti, Praha

"Průlezky tvoří jednoznačně nejoblíbenější část mé ordinace. Slouží nejen k zabavení malých pacientů a jejich sourozenců, ale využívám je i k diagnostice pohybových vzorců, lze na nich pozorovat koordinaci pohybu, celkovou pohybovou zralost i míru aktivity dítě a jeho vztah k lezeckým pohybovým aktivitám. Překážkové dráhy a lezení samotné doporučuji jakožto holistický přirozený pohyb i v rámci terapie, jehož je vítanou součástí. Průlezky Faber jsou nedocenitelné jak svou kvalitou, tak i variabilitou – stačí přikoupit pár dílů a průlezka roste s dítětem – je možné jí různě kombinovat a přestavovat. Jsem s nimi opravdu spokojená."

Fyzioterapeut a ergoterapeut Mgr. Laská Karin, DiS.

Jako fyzioterapeut na mateřské "dovolené" hledám pro své děti optimální prostředí pro jejich přirozený vývoj.

Když se ohlédneme do minulosti, zdá se, že v nás všech byla ukryta malá dávka dobrodružného ducha. Pamatuji si, jak jsem jako dítě nemohla odolat lákavým plochám nábytku. Bylo to jako by každá polička, každý stůl a každá židle byla čekajícím výchozím bodem k nějakému tajuplnému dobrodružství. V průlezkové stavebnici jsem našla bezpečné prostředí k uspokojení horolezeckých potřeb našich malých opiček a  zároveň skvělý trénink pro posílení svalů, zvýšení flexibility a zlepšení celkové koordinace těla.

Průlezková stavebnice Faber je pro mne inovativním a progresivním nástrojem, který může efektivně nahradit tradiční lezení po stromech, které dětem v dnešní době bohužel často chybí. Tato stavebnice nabízí komplexní řešení pro rozvoj fyzických schopností dětí, podporuje motorický vývoj a posiluje svalstvo. Jedním z klíčových aspektů stavebnice je podpora celkového pohybového rozvoje. Děti jsou na prolézačce vedeny k různým pohybovým aktivitám, které posilují koordinaci, rovnováhu a proprioceptivní smysly. To je zvláště důležité v době, kdy moderní životní styl může vést k nedostatečnému pohybu a oslabení tělesných schopností u dětí.

Průlezková stavebnice také nabízí dětem možnost rozvoje silového a svalového potenciálu. Různé prvky stavebnice zapojují různé svalové skupiny a přispívají k posílení celého těla. Tato zátěž na svalstvo může pozitivně ovlivnit postavení těla a přispět k prevenci některých posturálních problémů. Děti se lezením také učí překonávat výzvy, rozvíjejí sebevědomí a učí se řešit problémy. Tyto dovednosti jsou přenosné do dalších oblastí života a mohou přispět k celkovému růstu a adaptabilitě.

Závěrem lze říci, že průlezková stavebnice Faber je vynikajícím nástrojem jak pomoci dětem rozvíjet se zdravým způsobem a posilovat své tělesné schopnosti. Tato stavebnice nahrazuje tradiční způsob lezení po stromech moderní a bezpečnou formou, která přináší řadu výhod pro pohybový a fyzický vývoj dětí. 

Bc. Zdeněk Ouzký, vyhlášený český fyzioterapeut a bývalý externí fyzioterapeut české atletické reprezentace

"Faber je na první pohled velmi zajímavý výrobek. To, co se ale opravdu skrývá v potenciálu výrobku, není ihned vidět. Pokusím se Vám přiblížit, jak působí na jedince, jak ho utváří a ovlivňuje. A v neposlední řadě vysvětlím, proč je právě v dnešní době důležité podporovat rozvoj dítěte, aby jeho tělo pracovalo jako dokonalý funkční celek.

Moderní přístupy ve fyzioterapii se nejčastěji opírají o vývojovou kineziologii dítěte. Dětství je totiž považováno za zásadní období ve vývoji člověka. Jsou určité stereotypy pohybu, se kterými se rodíme. Vaše dítě samo ví, jakým způsobem přirozeně zvládnout první krůčky, jak uchopit hračku nebo jak seskočit ze schodu. Bohužel dnešní způsob života nás předurčuje k tomu, že přirozené pohyby ztrácíme či ničíme dříve, než se nám podaří je rozvinout a upevnit. Není to ovšem nevyhnutelně nutné. Jako rodič máte nad zdravím Vašeho dítěte velkou moc.

Věnujte schválně Vašemu dítěti chvíli svého času a zaměřte svou pozornost na pohybové stereotypy a držení těla při činnostech souvisejících například s používáním technologií, tedy sledování televize, hra na počítači nebo tabletu nebo činnostech v sedu na židli. Na první pohled Vás zaujme tělesná pasivita. Pokud se ovšem podíváte pečlivěji, můžete si povšimnout patologií, jako například dopředného držení ramen, předsunutí hlavy, překlopení pánve a zvýšené lordotické a kyfotické křivky páteře. Toto všechno jsou rysy typicky vadného držení těla.

Na průlezce Faber provádí dítě aktivní pohyb, který je mu přirozený a vyplývá ze zaujetí hrou. Dítě nemusí u kreslení sedět. Zkuste si sami sednout před tabuli Faber a uvidíte, jak dlouho vydržíte v jedné pozici. Umístění tabule navádí člověka k pohybu. Dítě si samo zvolí dřep, stoj či klek, tedy pozice podstatné pro trupovou stabilitu. Při šplhu volí taktiky a strategie provedení pohybu motivované emocí spojenou se hrou. Sledujte lopatky svého dítěte, jak se při šplhu ve vzpažení horní končetiny fixují k trupu a zároveň se otevře prsní sval a protáhne se. Zapojení hýžďového a břišního svalu, které stabilizují pánev a dávají tělu možnost opory. Během těchto pohybů dochází k podpoře a správnému rozvoji kvality svalového korzetu, protože fyziologicky máme předurčeno, že se určité svalové skupiny zkracují či oslabují.

Variabilita průlezek dává dětem možnosti, jak využít a zapojit celý pohybový aparát. Je to úžasný nástroj pro rozvoj koordinace těla v rámci jemné a hrubé motoriky. Volba strategie úchopu, provedení pohybu v součinnosti celého těla nebo koordinace oko – ruka perfektně stimulují rozvoj zmiňovaných motorických dovedností. To celé podporuje rozvoj přirozeně správných pohybových stereotypů těla. Právě správně osvojené pohybové stereotypy jsou zásadní pro budoucí eliminaci bolestí Vašeho dítěte.

Ve své praxi se často setkávám s názorem, že obtíže, se kterými pacient přijde, jsou vzhledem k věku normální. Ale téměř vždy mohu konstatovat, že věk je až druhotným faktorem. Ano, tělesný systém stárne, ale nedostatek pohybu a následný útlum pohybové aktivity s přibývajícím věkem je tím hlavním faktorem. Nevybudovaný dostatečný vztah k pohybu v dětském věku je rozhodující pro to, jak rádi se s přibývajícím věkem za pohybem opakovaně vydáváme."

 

Nejoblíbenější stavba fyzioterapeutů  

Domeček je zaručeně nejoblíbenější stavbou fyzioterapeutů. V praxi ho terapeut může využít různými způsoby - děti stavbu přelézají, testují stabilitu na balanční houpačce atd. Domeček vypadá skvěle v každém interiéru. Lze ho umístit kamkoliv do prostoru bez nutnosti vrtání do zdi. Stavba je stabilní, její nosnost je 250 kg. Stavba v této podobě obsahuje všechny důležité prvky pro vyšetření nebo samotné cvičení:

  • Ribstole
  • Balanční zavěšenou desku
  • Nakloněnou rovinu
  • Lze jí navíc obohatit o lezecké desky.

 (pro objednání této stavby nás prosím kontaktujte)

ribstole pro fyzioterapeuty

 

Jak získat svého pomocníka Faber? 

Zavolejte nebo napište Elišce. Moc ráda poradí a navrhne nejlepší řešení na míru. Nebo využijte náš chat, jsme online. ;-) 

+420 606 586 407, aepoint@antonieemma.cz

 


Podrobnější informace k průlezkám najdete v kategorii FABER - PRŮLEZKOVÁ STAVEBNICE.

 

Video Faber


Galerie Faber