Návod k sestavení

MANU – ROSTOUCÍ ŽIDLE A UČICÍ VĚŽ 2v1

 

UPOZORNĚNÍ

page1image13423488

 

Před montáží si důkladně přečtěte návod. Při sestavování dodržujte pokyny a dbejte na správnost provedení. Židli a učicí věž používejte výhradně kompletně sestavenou.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Nevystavujte nadměrnému vlhku, dešti a vodě.

 • Nevystavujte teplotám pod 10 °C a nad 50 °C.

 • Výrobek se nesmí používat k jinému účelu, než ke kterému je určen.

 • Vždy používejte pouze originální a kompatibilní díly Antonie Emma.

 • Veškeré spojovací prvky se musejí dotahovat s citem do lehkého pnutí.

 • Všechny spojovací prvky musejí být vždy úplně zašroubované a dotažené.

 • Výrobek se nesmí používat, pokud je jakákoliv z jeho částí jakkoliv poškozená.

 • Montáž výrobku je určena osobám starším 18 let.

 • V případě, kdy montáž provádí mladší osoba, je nutný nepřetržitý dozor dospělé osoby a následně otestování dospělou osobou – pevnost spojů, stabilita a nosnost atd.

 • Používání rostoucí židle a učicí věže Antonie Emma je na vlastní nebezpečí.

 • Dítě nikdy nenechávejte na židli bez dozoru.

 • Firma Antonie & Emma s.r.o. nepřebírá zodpovědnost za škody nebo zdravotní újmu způsobenou

  používáním výrobků Antonie Emma.

 • Případné změny původního výrobku provedené uživatelem musí být prováděny v souladu s pokyny výrobce.

 • Výrobek je určen pro děti, které umí samostatně sedět bez opory.

 • Opěrky udrží dítě v bezpečné poloze a jistí ho před nežádoucím pádem. Opěrky u učicí věže jsou vhodné pro použití u dětí do maximální váhy 15 kg.

 • Výrobek není určen k lezení a k zavěšování předmětů.

 • ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

 • 100% řešení reklamací: přijetí – posouzení – vyjádření – vyřešení

 • 100% pozáruční servis na veškeré výrobky Antonie Emma – ceny pozáručního servisu sjednáváme individuálně na info@antonieemma.cz

  ÚDRŽBA

 • Židle musí být kontrolována v pravidelných intervalech (min. jednou za měsíc). Kontrolujte utažení a známky opotřebení jednotlivých dílů.

 • Poškozené části musí být vyměněny vsouladu s pokyny výrobce.

 • Části výrobků lze očistit vlhkým hadříkem (zákaz používání mýdla, rozpouštědel a jiných chemických přípravků).

VÝROBCE
Antonie & Emma s.r.o.
Chudenická 1059/30, 102 00 Praha – Hostivař Provozovna: Březina 19, 294 11 Březina
IČ: 06527990, DIČ CZ06527990 http://www.antonieemma.cz

Vyrobeno v České republice.

page1image13418496