Nejčastější dotazy - Futu

JE HRAČKA BEZPEČNÁ?

Futu zodpovědně testujeme na vlastních dětech. Správně smontované díly dokonale přiléhají, nehrozí žádné přiskřípnutí nebo dokonce tříska. Hrany jsou pečlivě ohlazeny. Koníka napouštíme přírodním, hygienicky nezávadným olejem. Výrobek splňuje ČSN EN 71 pro dětské hračky.

JAK VELKÉ DÍTĚ SI S KONÍKEM MŮŽE HRÁT?

Futu je láska na celý život. Uživatel se nejdříve zmocní houpacího prkna, když mu ho vysteleš měkkým polštářem a proměníš v kolébku. Později, když začne lézt a prkno mu otočíš, pokoří svůj první horský vrchol. Jen co se posadí, spatří smysl života v brázdění bytu na odrážedle. Jakmile se postaví, přesedlá na houpacího koně. Pak začne balancovat na prkně a nepřestane, dokud prkno neumyje a nevystele polštářem... C’est la vie.

OBSAHUJE HRAČKA MALÉ DÍLY HROZÍCÍ SPOLKNUTÍM? 

Nejmenším dílem jsou matice a podložky, malé dítě ale řádně sestavenou hračku nedokáže rozložit. Polknutí nebo vdechnutí dílu nehrozí.

 ZVLÁDNE PŘESTAVBU HRAČKY SAMO DÍTĚ?

Podle svých schopností přibližně od 5 let.

 KOLIK FUTU VYDRŽÍ?

Při rozumném zacházení přežije v dobré kondici generace. Na vady výrobku poskytujeme doživotní záruku.

 JAK KONÍKA UDRŽOVAT?

Nevyžaduje hřebelcování ani krmení, nanejvýš otření vlhkým hadrem.

 JAK SE KONÍK OPRAVUJE NEBO REPASUJE?

Drobné šrámy od života zahladíš smirkovým papírem, případně novým nátěrem. Pokud chceš koníka profesionálně omladit, neváhej a obrať se na nás. Vyhni se poškození zvlhnutím, s tím budeme těžko něco dělat.

 JAKÝ MÁ FUTU DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ?

Žijeme ekologií, protože jsme generace, která už nejen chce, ale musí. Začínáme hned u designu: výrobky navrhujeme s ohledem na polotovary, abychom minimalizovali odpad. 99 % hmoty výrobku je z obnovitelných zdrojů. Dřevo pochází z lesů s FSC certifikátem, v nichž se hospodaří přírodě blízkým, tj. udržitelným způsobem. Sami vysazujeme mnohem více stromů, než kolik jich spotřebujeme. Podporujeme i další výsadbové projekty. Naše výroba neprodukuje škodlivé látky. Všechen odpadní materiál spotřebujeme na vytápění v moderních ekologických kotlích. Obalové materiály vracíme zpět do oběhu. Návody a faktury dodáváme jen v elektronické podobě. Můžeš mít čisté svědomí.

 LZE SI NĚKDE KONÍKA FUTU PROHLÉDNOUT?

Koníka Futu můžeš vyzkoušet v AE pointech, které najdeš po celé České republice. 

 JAK SE FUTU DODÁVÁ?

Koně dodáváme smontovaného, stačí vybalit.