Faber očima fyzioterapeuta

Faber je na první pohled velmi zajímavý výrobek. To, co se ale opravdu skrývá v potenciálu výrobku, není ihned vidět. Pokusím se Vám přiblížit, jak působí na jedince, jak ho utváří a ovlivňuje. A v neposlední řadě vysvětlím, proč je právě v dnešní době důležité podporovat rozvoj dítěte, aby jeho tělo pracovalo jako dokonalý funkční celek.

Moderní přístupy ve fyzioterapii se nejčastěji opírají o vývojovou kineziologii dítěte. Dětství je totiž považováno za zásadní období ve vývoji člověka. Jsou určité stereotypy pohybu, se kterými se rodíme. Vaše dítě samo ví, jakým způsobem přirozeně zvládnout první krůčky, jak uchopit hračku nebo jak seskočit ze schodu. Bohužel dnešní způsob života nás předurčuje k tomu, že přirozené pohyby ztrácíme či ničíme dříve, než se nám podaří je rozvinout a upevnit. Není to ovšem nevyhnutelně nutné. Jako rodič máte nad zdravím Vašeho dítěte velkou moc.

pik3

Věnujte schválně Vašemu dítěti chvíli svého času a zaměřte svou pozornost na pohybové stereotypy a držení těla při činnostech souvisejících například s používáním technologií, tedy sledování televize, hra na počítači nebo tabletu nebo činnostech v sedu na židli. Na první pohled Vás zaujme tělesná pasivita. Pokud se ovšem podíváte pečlivěji, můžete si povšimnout patologií, jako například dopředného držení ramen, předsunutí hlavy, překlopení pánve a zvýšené lordotické a kyfotické křivky páteře. Toto všechno jsou rysy typicky vadného držení těla.

Na průlezce Faber provádí dítě aktivní pohyb, který je mu přirozený a vyplývá ze zaujetí hrou. Dítě nemusí u kreslení sedět. Zkuste si sami sednout před tabuli Faber a uvidíte, jak dlouho vydržíte v jedné pozici. Umístění tabule navádí člověka k pohybu. Dítě si samo zvolí dřep, stoj či klek, tedy pozice podstatné pro trupovou stabilitu. Při šplhu volí taktiky a strategie provedení pohybu motivované emocí spojenou se hrou. Sledujte lopatky svého dítěte, jak se při šplhu ve vzpažení horní končetiny fixují k trupu a zároveň se otevře prsní sval a protáhne se. Zapojení hýžďového a břišního svalu, které stabilizují pánev a dávají tělu možnost opory. Během těchto pohybů dochází k podpoře a správnému rozvoji kvality svalového korzetu, protože fyziologicky máme předurčeno, že se určité svalové skupiny zkracují či oslabují.

previs5

Variabilita průlezek dává dětem možnosti, jak využít a zapojit celý pohybový aparát. Je to úžasný nástroj pro rozvoj koordinace těla v rámci jemné a hrubé motoriky. Volba strategie úchopu, provedení pohybu v součinnosti celého těla nebo koordinace oko – ruka perfektně stimulují rozvoj zmiňovaných motorických dovedností. To celé podporuje rozvoj přirozeně správných pohybových stereotypů těla. Právě správně osvojené pohybové stereotypy jsou zásadní pro budoucí eliminaci bolestí Vašeho dítěte.

Ve své praxi se často setkávám s názorem, že obtíže, se kterými pacient přijde, jsou vzhledem k věku normální. Ale téměř vždy mohu konstatovat, že věk je až druhotným faktorem. Ano, tělesný systém stárne, ale nedostatek pohybu a následný útlum pohybové aktivity s přibývajícím věkem je tím hlavním faktorem. Nevybudovaný dostatečný vztah k pohybu v dětském věku je rozhodující pro to, jak rádi se s přibývajícím věkem za pohybem opakovaně vydáváme.

Bc. Zdeněk Ouzký - vyhlášený český fyzioterapeut a bývalý externí fyzioterapeut české atletické reprezentace