Pohyb je viac, než si myslíte!

 

Priemerná odporúčaná pohybová aktivita pre deti predškolského a školského veku je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie 60 minút denne. Toto odporúčanie však plní menej ako 1/5 našich detí.


Uvedomujeme si dôležitosť zdravého a dostatočného pohybu pre naše deti, a tak vznikla naša vízia: vytvoriť designový, variabilný a multifunkčný pohybový nábytok, ktorý podporí pohyb, kreativitu a fantáziu našich detí.

Spoznajte nás