Odporúčanie odborníkov

Prečo nás odborníci na zdravý pohyb odporúčajú?
Mgr. Laská Karin, DiS.
Mgr. Laská Karin, DiS.
fyzioterapeut a ergoterapeut
https://rcceladna.cz/

V preliezkovej stavebnici som našla bezpečné prostredie na uspokojenie horolezeckých potrieb našich malých opičiek a zároveň skvelý tréning na posilnenie svalov, zvýšenie flexibility a zlepšenie celkovej koordinácie tela. Preliezková stavebnica Faber je pre mňa inovatívnym a progresívnym nástrojom, ktorý môže efektívne nahradiť tradičné lezenie po stromoch, ktoré deťom v dnešnej dobe bohužiaľ často chýba. Táto stavebnica ponúka komplexné riešenie pre rozvoj fyzických schopností detí, podporuje motorický vývoj a posilňuje svalstvo. Jedným z kľúčových aspektov stavebnice je podpora celkového pohybového rozvoja. Deti sú na preliezačke vedené k rôznym pohybovým aktivitám, ktoré posilňujú koordináciu, rovnováhu a proprioceptívne zmysly. To je obzvlášť dôležité v čase, keď moderný životný štýl môže viesť k nedostatočnému pohybu a oslabeniu telesných schopností u detí. Preliezková stavebnica taktiež ponúka deťom možnosť rozvoja silového a svalového potenciálu. Rôzne prvky stavebnice zapájajú rôzne svalové skupiny a prispievajú k posilneniu celého tela. Táto záťaž na svalstvo môže pozitívne ovplyvniť postavenie tela a prispieť k prevencii niektorých posturálnych problémov. Deti sa lezením tiež učia prekonávať výzvy, rozvíjajú sebavedomie a učia sa riešiť problémy. Tieto zručnosti sú prenosné do ďalších oblastí života a môžu prispieť k celkovému rastu a adaptabilite.

celý popis
Bc. Zdeněk Ouzký
Bc. Zdeněk Ouzký
bývalý externý fyzioterapeut českej atletickej reprezentácie
www.modrecentrum.cz/fyzioterapie/

Na preliezke Faber vykonáva dieťa aktívny pohyb, ktorý je mu prirodzený a vyplýva zo zaujatia hrou. Variabilita preliezok dáva deťom možnosti, ako využiť a zapojiť celý pohybový aparát. Je to úžasný nástroj na rozvoj koordinácie tela v rámci jemnej a hrubej motoriky. Voľba stratégie úchopu, vykonanie pohybu v súčinnosti celého tela alebo koordinácia oko - ruka perfektne stimulujú rozvoj spomínaných motorických zručností. To celé podporuje rozvoj prirodzene správnych pohybových stereotypov tela. Práve správne osvojené pohybové stereotypy sú zásadné pre budúcu elimináciu bolestí Vášho dieťaťa. Vo svojej praxi sa často stretávam s názorom, že ťažkosti, s ktorými pacient príde, sú vzhľadom na vek normálne. Ale takmer vždy môžem konštatovať, že vek je až druhotným faktorom. Áno, telesný systém starne, ale nedostatok pohybu a následný útlm pohybovej aktivity s pribúdajúcim vekom je tým hlavným faktorom. Nevybudovaný dostatočný vzťah k pohybu v detskom veku je rozhodujúci pre to, ako radi sa s pribúdajúcim vekom za pohybom opakovane vydávame.

celý popis
Mgr. Lucie Alblová
Mgr. Lucie Alblová
fyzioterapia pre deti
www.fyzio-pro-deti.cz

Preliezky tvoria jednoznačne najobľúbenejšiu časť mojej ordinácie. Slúžia nielen na zabavenie malých pacientov a ich súrodencov, ale využívam ich aj na diagnostiku pohybových vzorcov, možno na nich pozorovať koordináciu pohybu, celkovú pohybovú zrelosť, aj mieru aktivity dieťa a jeho vzťah k lezeckým pohybovým aktivitám. Prekážkové dráhy a lezenie samotné odporúčam ako holistický prirodzený pohyb aj v rámci terapie, ktorej je vítanou súčasťou. Preliezky Faber sú nedoceniteľné ako svojou kvalitou, tak aj variabilitou - stačí prikúpiť pár dielov a preliezka rastie s dieťaťom - je možné ju rôzne kombinovať a prestavovať. Som s nimi naozaj spokojná.

celý popis
Bc. Kateřina Rygálová
Bc. Kateřina Rygálová
fyzioterapeut
www.rehabilitace-rygalova.com/

Preliezky Faber využívam vo svojej praxi takmer každý deň ako plnohodnotnú zdravotnú pomôcku. Počas hry dieťaťa na preliezkach môžem sledovať jeho pohybovú zrelosť a jednoducho a rýchlo odhaliť prípadné asymetrie. Pri pravidelnom tréningu dochádza u detí k lepšej koordinácii pohybov a zlepšeniu celkovej stability tela. Preliezky možno využiť napr. ako oporu pri tréningu nášľapu jednej dolnej končatiny do stoja, pri obchádzaní stavby deti precvičujú svaly chodidiel, panve aj trupu. Pri doplnení stavby o dosku s lezeckými úchytmi dochádza k väčšiemu zapojeniu skríženého vzoru a posilneniu svalov trupu. Okrem fyzických prínosov získavajú deti hrou na preliezke aj ďalšie benefity – rozvíjajú svoju samostatnosť a učia sa zvládať náročnejšie situácie.

celý popis