Návody AE

Čo sú prielezky Faber?

Preliezky Faber sú variabilnou posilňovňou pre celú rodinu. Postavíš z nich mnoho rôznych preliezačiek (stavieb). Faber rastie s deťmi. Postupne môžeš podľa potrieb sadu rozširovať o ďalšie diely a doplnky. Samotné preliezačky (stavby) môžeš obohatiť o doplnky: závesné balančné dosky, naklonené roviny a iné ďalšie herné prvky.

Preliezky Faber rozdeľujeme na:

1) Stavebné diely, z ktorých staviame holé stavby:

 

 

2) Doplnky, ktoré môžu obohatiť holé stavby o rôzne herné prvky:

 

Stavebné diely

Ako postaviť stavbu

Základným stavebným dielom prieleziek Faber je panel.

Popis obrázku s panelom:

A – diery so závitom pre priamu montáž skrutky
B – diery bez závitu pre montáž pomocou skrutky a matice
C – otvory pre sadu spevňujúcu kolíkov

 

 

Na koncoch má panel štyri závitové diery pre skrutky. Tieto závitové diery slúžia na upevnenie spojok. K takémuto prepojovaniu stačia iba skrutky bez matíc. Spojky vkladaj zvnútra panelu a rovnako tak aj skrutky na upevnenie spojky, ako je na tomto obrázku:

 

 

 

Do závitových dier patrí: skrutka šroub 35 , spojka T1 T1T2 T2T3 T3 a E1  E1
(pozor – táto spojka je tvorená z dvoch protikusov. Nikdy nepoužívaj iba jednu polovicu spojky E1!!!)

 

Tu je ukážka montáže spojky E1:

 

Videonávod montáže spojky E1 nájdeš tu:

:

 

Spojka E1 spája dva panely na seba. Jedna spojka je tvorená z dvoch dielov. Na spojenie dvoch panelov potrebuješ dva páry spojok E1.

Všetky spoje vytvorené týmito spojkami môžeš vystužiť súpravou spevňujúcich kolíkov vymezovací kolíky. Eliminujú vôle v mieste spoja a zamedzia vyžmýkaniu závitu skrutky pri dlhodobom a vysokom zaťažení spoja. Spevňujúce kolíky nie sú nutnou súčasťou stavieb.

Takto vyzerajú spojky osadené spevňujúcimi kolíkmi:

 

zpevnujici_koliky

 

Doteraz sa kolíky vo všetkých spojkách (E1, T1, T2, T3) skrutkovali. Pri nových spojkach T1, T2 a T3 sa kolíky nebudú skrutkovať, ale iba sa vsadia do slepého otvoru v spojke (tzn. zo spodnej strany sa nebude dávať skrutka). Pri spojkách E1 sa nič nemení, tam je nutné spevňujúce kolíky stále skrutkovať ako doteraz.

 

koliky_old_new

 

Všade tam, kde by medzi panelmi vznikla väčšia medzera ako je 89 mm, musí byť použitá drevená tyč so závlačkami. Tyč sa vsunie do ľubovoľnej spojky T1, T2 alebo T3.

Pomocou týchto spojok postavíš základné stavby, ako napríklad tieto:

             

Základné stavby môžeš rôzne rozširovať a prepájať. Na to slúžia zvyšné prostredné štyri diery v paneli. Diery sú bez závitov a slúžia
na prepájanie panelov vedľa seba, alebo sú pre rohové spojky C1 C1. K takémuto prepojovaniu potrebuješ skrutky aj matice.

Panely či samotné stavby môžeš medzi sebou prepájať nerezovými tyčami nerezová tyč, ktoré sa inštalujú taktiež do dier bez závitu pomocou matice na každej strane. Nerezová tyč v podstate nahrádza panel.

 

Niektoré zložitejšie stavby vyžadujú prekrytie dvoch spojok cez seba. Napríklad T2 cez E1, alebo E1 cez H1 a ďalšie kombinácie. V týchto prípadoch budeš potrebovať drevený skrutku 50 šroub 50

Popis obrázku dvoch spojok cez seba: A – skrutka 35, B – skrutky 50, C – podložka podložka 15mm obrazek 2.

dve_spojky_pres_sebe

 

 

Ďalšie stavebné diely

Spojka S1 S1 slúži na vzpriamenie iba jedného panelu v priestore. Na inštaláciu týchto spojok na panel budeš potrebovať 2 x skrutku 35, 2 x skrutku 50 a 2 x maticu. Na naklopenie panelu iba povolíš 2 x skrutku 35. Pri používaní musia byť všetky skrutky a matice vždy pevne dotiahnuté.

Spojka F1  F1 vyrieši problém s podlahovou lištou.

 

Vzpery H1  vzpěra hrazdy H1  niekoľkonásobne spevní hrazdy.

příklad použití H1_Fotor

 

S pomocou spojky na stenu W1  W1  môžeš v okamihu pripevňovať stavby k stene.

 

Montáž spojky W1

Videonávod montáže spojky W1 nájdeš tu:

 

Najprv zisti, z akého materiálu je vyrobená stena, na ktorú sa chystáš Faber nainštalovať. Na tomto základe si v našom obchode môžeš vybrať z troch druhov sád pre pripevnenie spojky W1 na stenu:

do dreva sada spojovacího materiálu pro W1 monráž do masivu, do tehly sada spojovacího materiálu pro W1 monráž do zdiva, do sadrokartónu spojovací materiál pro W1 do sádrokartonu

Pokiaľ máš problém s pripevňovaním predmetov pomocou podobných hmoždiniek do stien, alebo chceš montovať prielezky Faber napríklad von pod prístrešok na omietku zateplenú polystyrénom, vezmi spojku W1 a poraď sa o vhodnom kotviacom materiáli s najbližšou špecializovanou predajňou pre spojovacie materiály, alebo ti poradia v každom dobrom železiarstva.

Pokiaľ budeš montovať 2 ks spojky W1 vedľa seba iba pre jeden panel, musíš dodržať medzi vnútornou stranou panelu a krajom spojky W1 medzeru 13 cm, ako je na tomto obrázku:

 

Pokiaľ túto medzeru nedodržíš, obmedzíš možnosti inštalácie doplnkov na panel.

Pre stavby na stenu odporúčame 2 ks spojok W1 nahor a 1 ks nadol na stavbu.

  

Pre stavby zo štyroch panelov odporúčame umiestniť spojky W1 podľa tohto obrázku:

Pre stavby prepojené medzi sebou odporúčame rozmiestnenie spojok W1 podľa tohto obrázku:

Pokiaľ si nie si istý tým, ako správne rozmiestniť spojky W1 pre stavbu, radi ti poradíme v e-maile.

 

 

Pevnostný popruh pevnostní popruh

slúži na naklopenie dvoch, troch alebo štyroch panelov spojených spojkami E1 šikmo k stene. Na stenu sa pevnostný popruh zahákne do spojky W1, ktorú treba vždy dotiahnuť, a tým zafixovať v nej zovretý pevnostný popruh. Na strane panelu pevnostný popruh zahákne za skrutky 50, ktoré musia byť zaskrutkované 2 až 2,5 cm do závitu v paneli.

Prvým spôsobom je uviazanie pevnostného popruhu „na dlho“, ako je to na týchto obrázkoch:

 

Druhým spôsobom je uviazanie pevnostného popruhu „na krátko“, ako je to na týchto obrázkoch:

 

Pre ľahké dotiahnutie a povolenie skrutiek alebo matíc budeš potrebovať drevený kľúč klic_mini. Skrutky uťahuj s citom do mierneho pretlaku. Vo väčšine prípadov dotiahneš skrutku rukou, ale na jej povolenie bude potrebné použiť kľúč.

 

Doplnky

Všetky stavby rýchlo a jednoducho obohatíš o rôzne doplnky.

Napríklad lezeckú dosku, tabuľkovú dosku, plug and play dosku alebo dosku nekonečný papier možno prirobiť jedným krátkym pohybom na každý panel.

Plug and play doska musí byť na stavbách umiestnená tak, aby jej vrchná hrana nebola vyššie ako 100 cm od zeme.

Lezecká doska – z dôvodu bezpečnosti je nutné umiestniť do dier, v ktorých nebudú lezecké kamene, zaslepovacie skrutky.

    

Pokiaľ chceš dosku nasadiť na neštandardnú pozíciu a prekáža ti v tom kovové vymedzovacie kolíky vymezovací kolíky,

môžeš ich odmontovať.

Vždy sa uisti, že doska visí na všetkých štyroch hákoch, ktoré plne dosadajú na tyče panelu.

Naklonenú rovinu môžeš použiť aj ako pult, stôl, most alebo na cvičenie s vlastnou váhou. Naklonené roviny sa dajú medzi sebou prepájať, čím sa zväčšuje ich dĺžka. Na spojenie dvoch naklonených rovín potrebuješ 1 x spojku SL1 a 8 x skrutku 35. Viac o nosnosti na seba napojených naklonených rovín sa dozvieš v časti nosnosti.

 

Naklonenú rovinu môžeš vylepšiť zakončením naklonenej roviny dojezd skluzavky,
malými madlami M1 malá madla M1 (tie zároveň slúžia ako poistka proti vyháknutiu naklonenej roviny z panelu) alebo veľkými madlami M2 .

 

Malé madlá M1 by mali byť natočené tak, aby kruhová časť pod hlavou skrutky zapadla do kruhového otvoru (zobrazené pod písmenom A). Správnym umiestnením malých madiel M1 predídeš nechcenému vytrhnutiu šmykľavky z panelu. Háky na držadlách fungujú ako aretačný systém (zobrazené pod písmenom B)

 

Tam, kde je to vhodné a bezpečné, môžeš zavesiť závesnú balančnú dosku balancni_deska ,
alebo závesnu balančnú dosku poma houpačka poma .

 

Dbaj na to, aby stavba, na ktorú balančnú dosku inštaluješ, bola stabilná a nehrozilo jej prevrátenie. Dosku môže vešať iba dospelá osoba, ktorá ju následne skontroluje tak, že sa na nej sama riadne pohojdá.

Na uviazanie hornej časti lana za šprušľu používaj lodný uzol.

Dĺžku lana nastav tak, aby balančná doska bola vo výške minimálne 35 cm.

Pred použitím uzol poriadne dotiahni a na zostávajúci koniec lana urob jednoduchý poisťovací uzlík:

Samotnú balančnú dosku naviažeš podľa obrázku nižšie. Princíp piatich dier zároveň slúži ako jednoduché a rýchle nastavenie výšky hojdačky. Spodný uzol slúži iba ako poistka proti vyvlečeniu lana:

 rovina_lano

 

 

Pokiaľ upevňuješ kruhy, prevleč si lano cez uzlovú spojku podľa návodu. Nezabudni na poisťovací uzlík
na konci!

 

 zkracovacka_navod

UPOZORNENIE: Lano balančnej dosky aj kruhov pravidelne kontroluj – minimálne raz za tri mesiace prever, či
v miestach trenia (uzly, spoje s drevenými dielmi) nedošlo k poškodeniu lana.

 

 

Návody základných stavieb

Pikler trojuholník – malý

súpis stavebných dielov: 2 x panel, 2 x T1, 4 x skrutka 35
nosnosť stavby: 180 kg

 

 

Pikler trojuholník – stredný

súpis stavebných dielov: 4 x panel, 2 x T1, 4 x E1, 12 x skrutka 35,1 x drevená tyč so závlačkami
nosnosť stavby: 100 kg

 

Most – malý

súpis stavebných dielov: 3 x panel, 4 x T2, 8 x skrutka 35, 2 x drevená tyč so závlačkami
nosnosť stavby: 200 kg

 

Most – stredný

súpis stavebných dielov: 4 x panel, 4 x T2, 2 x E1, 12 x skrutka 35, 2 x drevená tyč so závlačkami
nosnosť stavby: 120 kg

Kôň – malý

súpis stavebných dielov: 3 x panel, 4 x T3, 8 x skrutka 35, 2 x drevená tyč so závlačkami
nosnosť stavby: 80 kg

Kôň – stredný

súpis stavebných dielov: 4 x panel, 4 x T3, 2 x E1, 12 x skrutka 35, 2 x drevená tyč so závlačkami
nosnosť stavby: 80 kg

 

Dom – malý

súpis stavebných dielov: 4 x panel, 4 x T3, 2 x T2, 12 x skrutka 35, 3 x drevená tyč so závlačkami
nosnosť stavby: 120 kg

 

Tancujúci dom – malý

súpis stavebných dielov: 4 x panel, 2 x T2, 2 x T3, 2 x E1 12 x skrutka 35, 2 x drevená tyč so závlačkami
nosnosť stavby: 100 kg

Hora – malá

súpis stavebných dielov: 4 x panel, 6 x T3, 12 x skrutka 35, 3 x drevená tyč so závlačkami
nosnosť stavby: 80 kg

Hora – stredná

súpis stavebných dielov: 5 x panel, 8 x T3, 16 x skrutka 35, 4 x drevená tyč so závlačkami
nosnosť stavby: 80 kg

Panter - malý

súpis stavebných dielov: 3x panel, 2 x T2, 2 x T3, 8 x skrutka 35, 2 x drevená tyč so závlačkami
nosnosť stavby: 100 kg

 

Klikár - malý

súpis stavebných dielov: 3 x panel, 2 x T2, 2 x E1, 8 x skrutka 35, 1 x drevená tyč so závlačkami
nosnosť stavby: 100 kg

Pavúk – malý

súpis stavebných dielov: 4 x panel, 4 x T1, 2 x T2, 12 x skrutka 35, 3 x drevená tyč so závlačkami
nosnosť stavby: 100 kg

 

Ribstole – malé

súpis stavebných dielov: 2 x panel, 2 x E1, 1 x W1, 4 x skrutka 35
nosnosť stavby: 150 kg

Ribstole naklonené – malé

súpis stavebných dielov: 2 x panel, 2 x E1, 1 x W1, 4x skrutka 35, 2 x skrutka 50, 1 x pevnostný popruh
nosnosť stavby: 120 kg

Ribstole s hrazdou T2 – malé

súpis stavebných dielov: 3 x panel, 2 x T2, 2 x E1, 3 x W1, 8x skrutka 35, 1 x drevená tyč so závlačkami
Nosnosť hrazdy bez vzpery H1 je iba 15 kg!
Nosnosť hrazdy so vzperou H1 je 70 kg.

 

Ribstole s hrazdou T3 – malé

súpis stavebných dielov: 3 x panel, 2 x T3, 2 x E1, 3 x W1, 8x skrutka 35, 1 x drevená tyč so závlačkami
Nosnosť hrazdy je iba 15 kg!

Previs – malý

súpis stavebných dielov: 4 x panel, 4 x T2, 2 x E1, 2 x W1, 12x skrutka 35, 2 x drevená tyč so závlačkami
nosnosť stavby: 120 kg

Panel v priestore – malý

súpis stavebných dielov: 1 x panel, 1 x S1, 2 x matice, 4 x skrutka 35
nosnosť stavby: 120 kg

 

 

Nosnosti a stabilita

Všeobecne platí riadiť sa sedliackym rozumom. Každá stavba musí byť postavená za dozoru dospelej osoby, a tou tiež skontrolovaná a odskúšaná. Každá stavba musí uniesť aj dospelého priemerne vážiaceho človeka.

Nosnosti jednotlivých základných stavieb sú popísané v návodoch na stavbu základných stavieb.

Nenapájaj viac ako 3 panely vodorovne:

 

Pre dlhšie konštrukcie musia byť po každom treťom paneli vytvorené podpery:

 

Stavba hrazdy:

Pri použití vzper H1 vzpěra hrazdy H1 sa zvýši nosnosť hrazdy z 15 kg na 70 kg.

Nosnosti závesných balančných dosiek:

Nosnosti naklonené roviny:

 

Nenapájaj viac ako 3 naklonené roviny. Pri napojení troch naklonených rovín sa ich nosnosť znižuje na 70 kg.

 

Pri stavbách v priestore je extrémne dôležité prekontrolovať ich stabilitu tak, aby sa stavby neprevracali. Najmä potom stavby, ktoré sú osadené závesnou balančnou doskou alebo sú vyššie ako jeden panel = 60 cm.

Všeobecne je potrebné vychádzať z pravidla, že pokiaľ je stavba vysoká 1 panel, môže byť široká 1 panel.
Ak je vysoká 2 panely, musí byť široká 3 panely. Ak je vysoká 3 panely, musí byť široká 5 panelov.

Na rozšírenie stavieb sú tiež vhodné nerezové tyče.

Príklady správne postavených stavieb:

 

VYŠŠIE STAVBY SÚ NEBEZPEČNÉ, PRETO JE NESTAV!

Stavby, ktoré nezodpovedajú tomuto pravidlu, nesmú byť osadzované závesnými balančnými doskami a šplhacími lanami, pokiaľ nie sú iným spôsobom pevne ukotvené k zemi alebo k stene.

 

Údržba

Výrobky značky Antonie Emma nevyžadujú zvláštnu pravidelnú údržbu. Pri ľahkom znečistení použi vlhkú handričku.

Preliezky Faber sú primárne určené do interiéru, pri správnej úprave ich možno krátkodobo používať aj vonku. Na povrchovú úpravu prieleziek Faber použi prírodný olej. Odporúčame bezfarebný tvrdý voskový olej Osmo 3232, ktorý spĺňa normy STN EN 71-3 a je tak pre deti úplne nezávadný.

Kedy je vhodné preliezky Faber natrieť olejom?

1) Ak plánuješ preliezky používať aj vonku.
2) Ak chceš, aby boli preliezky odolnejšie voči nečistotám.
3) Ak chceš, aby Faber vydržal nie 50, ale 150 rokov.

Upozornenie: Nanesením oleja na preliezky zvýšiš ich odolnosť proti nečistote, vlhkosti či oderu. Ani tak však Faber nesmie byť vystavený vode či väčšiemu vlhku!

  

Ako natrieť olejom preliezky Faber:

1) Rozmysli, koľko budeš potrebovať oleje. Na jeden panel alebo na 10 ks rôznych spojok typu „T“ spotrebuješ cca 50 ml oleja.

2) Štetcom nanes prvú vrstvu oleja a dôkladne rozotieraj. Naolejuj aj všetky diery a otvory vrátane závitovej diery a dbaj, aby v týchto miestach nezostalo veľké množstvo oleja, ktorý by tu následne stvrdol (prebytočný olej zotri napríklad papierovou vreckovkou). Prvú vrstvu nechaj schnúť v dobre vetranej miestnosti pri teplote min. 18°C minimálne 5 hodín pred nanesením druhej vrstvy.

3) Nanes druhú vrstvu rovnakým spôsobom ako vrstvu prvú. Nechaj schnúť v dobre vetranej miestnosti 24 hodín. Úplné vytvrdnutie oleja prebehne až v nasledujúcich desiatich dňoch. Preto naozaj počkaj, kým budeš novo naolejované preliezky Faber plne využívať.

4) Pre hladký povrch ľahko prebrús všetky diely leštiacim rúnom.

!! Pri použití oleja postupujte vždy podľa konkrétneho návodu na použitie, aby si dosiahol najlepší možný výsledok.!!

 

Dôležité informácie

Nevystavuj nadmernému vlhku, dažďu a vode.
Nevystavuj teplotám pod 10 ° C a nad 50 °
Výrobok sa nesmie používať na iný účel, než na ktorý je určený.
Vždy používaj iba originálne a kompatibilné diely Antonie Emma.
Všetky diely sú dodávané bez povrchovej úpravy. V prípade poškodenia dielu a uznania jeho reklamácie od nás dostaneš štandardný diel bez povrchovej úpravy (bez ohľadu na úpravu reklamovaného dielu).
Všetky spojovacie prvky sa musia doťahovať s citom do ľahkého pnutia, dôsledkom pretiahnutia skrutky je jeho deštrukcia.
Všetky spojovacie prvky musia byť vždy úplne zaskrutkované a dotiahnuté.
Výrobok sa nesmie používať, pokiaľ je akákoľvek z jeho častí akokoľvek poškodená.
Jednotlivé stavebné diely môžu obsahovať hrče, ktoré však nemajú vplyv na ich funkčnosť. Prípadné drobné chyby dreva sú vždy starostlivo vyspravené.
Stavby z výrobkov Antonie Emma musia byť stavané podľa návodu (nájdeš na www.antonieemma.cz/navody).

Montáž výrobkov je určená osobám starším ako 18 rokov. V prípade, keď montáž vykonáva mladšia osoba, je nutný nepretržitý dozor dospelej osoby a následne otestovanie celej stavby dospelou osobou – pevnosť spojov, stabilita a nosnosť stavby, zavesenie a inštalácia doplnkov atď.

Používanie akejkoľvek stavby z výrobkov Antonie Emma je na vlastné nebezpečenstvo.

.

Firma Antonie & Emma s.r.o. nepreberá zodpovednosť za škody alebo zdravotnú ujmu spôsobenú používaním výrobkov Antonie Emma.

 

 

Varovanie

Výrobok nie je určený pre deti mladšie ako 3 roky, mohol by pre nich byť nebezpečný.
Deti do 6 rokov by mali výrobky používať pod dozorom rodičov alebo inej dospelej osoby.
Výrobok by mal byť používaný s opatrnosťou, pretože je potrebné zručnosti, aby sa predišlo pádom a kolíziám.
Nebezpečenstvo telesného poranenia a poškodenia zdravia: hrozí nebezpečenstvo pádu osoby z výrobku, hrozí nebezpečenstvo pádu výrobku na osobu, hrozí nebezpečenstvo uškrtenia na lane, hrozí nebezpečenstvo priškripnutia časti tela.

 

Výrobky spĺňajú technické požiadavky európskej smernice 2009/48/ES a ČSN EN 71.

 

Vyrobené v Českej republike.

 

Výrobca:

Antonie & Emma s.r.o.
Chudenická 1059/30, 102 00, Praha – Hostivař
Provozovna: Březina 19, 294 11, Březina
IČ: 06527990, DIČ CZ06527990
https://www.antonieemma.cz

 

Kompletný návod v PDF na stiahnutie tu: Faber - kompletní návod (ver. 08/2021)