Bezpečnost

Co jsou průlezky Faber

Stavební díly - jak postavit stavbu,  návody pro sestavení základních staveb 

Návody základních staveb

Montáž spojky W1

Doplňky -  houpačky, skluzavky a desky: lezecké, tabulové, plug and play, nekonečný papír

Nosnosti a stabilita

Bezpečnost

Údržba

Povrchová úprava - Faber venku

Všeobecné informace a upozornění

 

Bezpečnost

Výrobky splňují normu ČSN-EN 71 pro bezpečnost hraček.

Při výrobě jsou použity certifikované, zdravotně nezávadné materiály.

Montáž výrobků je určena osobám starším 18 let. V případě, kdy montáž provádí mladší osoba, je nutný nepřetržitý dozor dospělé osoby a následně otestování celé stavby taktéž dospělou osobou – pevnost spojů, stabilita stavby, nosnost stavby, zavěšení a instalace doplňků, atd.

Používání všech výrobků značky Antonie Emma vyžaduje nepřetržitý dozor dospělé osoby.

Veškeré spojovací prvky musejí být úplně zašroubovány a dotaženy.

Výrobek či sestava z výrobků Antonie Emma se nesmí používat, pokud je jakákoliv z jeho částí poškozená (zlomená, prasklá, vyštípnutá, atd.)

Z důvodů bezpečnosti se z výrobků Antonie Emma nesmí sestavovat jiné stavby než ty, které předkládá ve svých návodech a v sekci inspirace na webových stránkách www.antonieemma.cz společnost Antonie & Emma s.r.o.

Společnost Antonie & Emma s.r.o. nepřebírá zodpovědnost za způsobené škody na majetku, škody způsobené třetím osobám a vzniklé újmy na zdraví způsobené používáním výrobků značky Antonie Emma.