Všeobecné informace a upozornění

Co jsou průlezky Faber

Stavební díly - jak postavit stavbu,  návody pro sestavení základních staveb 

Návody základních staveb

Montáž spojky W1

Doplňky -  houpačky, skluzavky a desky: lezecké, tabulové, plug and play, nekonečný papír

Nosnosti a stabilita

Bezpečnost

Údržba

Povrchová úprava - Faber venku

Všeobecné informace a upozornění

 

Všeobecné informace a upozornění

Výrobek je určen pro věk od 3 do max. 115 let.

Záruka 5 let na výrobní vady výrobků značky Antonie&Emma.

Výrobek zbytečně nevystavujte nadměrnému působení vlhka.

Výrobek nesmí přijít do kontaktu se stříkající nebo tekoucí vodou (déšť, zavlažování, sprchování, atd.)

Výrobek se nesmí používat k jiným účelům, než ke kterým je určen..

Vždy používejte pouze originální díly značky Antonie Emma.

Vlivem UV slunečního záření mohou výrobky měnit barvu (tmavnout, žlutý až načervenalý nádech barevného odstínu).