Všeobecné informace a upozornění

Co jsou průlezky Faber

Stavební díly - jak postavit stavbu,  návody pro sestavení základních staveb 

Návody základních staveb

Montáž spojky W1

Doplňky -  houpačky, skluzavky a desky: lezecké, tabulové, plug and play, nekonečný papír

Nosnosti a stabilita

Bezpečnost

Údržba

Povrchová úprava - Faber venku

Všeobecné informace a upozornění

 

Všeobecné informace a upozornění

Výrobek je určen pro jedince ve věku od 3 do maximálně 115 let.

Záruka 5 let na výrobní vady výrobků značky Antonie Emma.

Výrobek zbytečně nevystavuj nadměrnému působení vlhka. Výrobek nesmí přijít do kontaktu se stříkající nebo tekoucí vodou (déšť, zavlažování, sprchování, atd.)

Výrobek se nesmí používat k jiným účelům, než ke kterým je určen.

Vždy používej pouze originální díly značky Antonie Emma.

Vlivem UV slunečního záření mohou výrobky měnit barvu (tmavnout, žlutý až načervenalý nádech barevného odstínu).