Stavební díly

Co jsou průlezky Faber

Stavební díly - jak postavit stavbu,  návody pro sestavení základních staveb 

Návody základních staveb

Montáž spojky W1

Doplňky -  houpačky, skluzavky a desky: lezecké, tabulové, plug and play, nekonečný papír

Nosnosti a stabilita

Bezpečnost

Údržba

Povrchová úprava - Faber venku

Všeobecné informace a upozornění

Stavební díly

Jak postavit stavbu

 Základním stavebním dílem průlezek Faber je Panel.

Popis obrázku s panelem: A - díry se závitem pro přímou montáž šroubu, B - díry bez závitu pro montáž pomocí šroubu a matice, C - otvory pro zpevňující sadu kolíků

panel popsaný

Jednotlivé stavební díly mohou obsahovat suky, které však nemají vliv na funkčnost!

Na koncích má celkem čtyři závitové díry pro šrouby. Tyto závitové díry slouží pro upevnění spojek. K takovému propojování stačí pouze šrouby bez matic. Spojky vkládejte zevnitř panelu a stejně tak i šrouby k upevnění spojky, jako je na tomto obrázku:

nasazení spojek T1 T2 T3

 Do závitových děr patří: šroub šroub 35  spojka T1 T1 , T2 T2 , T3 T3 a E1 E1 pozor tato spojka je tvořena z dvou protikusů. !!! Nikdy nepoužívejte pouze jednu polovinu spojky E1!!!

Spojka E1 spojuje dva panely na sebe. Jedna spojka je tvořena ze dvou dílů. Pro spojení dvou panelů potřebujete jeden pár spojek E1.

E1_2020 (1)

Všechny spoje vytvořené těmito spojkami můžete vyztužit sadou zpevňujících kolíků vymezovací kolíky . Eliminují vůle v místě spoje a zamezí vymačkání závitu šroubu při dlouhodobém a vysokém zatížení spoje. Takto vypadají osazené spojky zpevňujícími kolíky:

spojky s kolíky

POZOR: Kolíky nejsou nutnost a používají se zřídka.

 

Těmito spojkami postavíte základní stavby, jako například tyto:

malý pikler trojůhelník           panter           domeček

 

Základní stavby můžete různě rozšiřovat a propojovat. K tomu slouží zbylé prostřední čtyři díry v panelu. Díry jsou bez závitů a slouží k propojování panelů vedle sebe, nebo jsou pro rohové spojky. K takovému propojování potřebujete šrouby i matice

Jsou to spojky C1 C1 , nebo O1 O1  

příklad O1_1

Panely či samotné stavby můžete mezi sebou propojovat nerezovými tyčemi nerezová tyč , které se instalují taktéž do děr bez závitu pomocí matice na každé straně. Nerezová tyč v podstatě nahrazuje panel.

 

 

Některé složitější stavby vyžadují překrytí dvou spojek přes sebe. Například T2 přes E1, nebo E1 přes H1 a další kombinace. V těchto případech budete potřebovat dřevěný šroub 50  šroub 50

Popis obrázku dvou spojek přes sebe: A - šroub 35, B - šrouby 50, C - podložka podložka 15mm obrazek 2, která není podmínkou.

příklad dvou pojek přez sebe 

 Další stavební díly

Spojka S1 S1 slouží ke vzpřímení pouze jednoho panelu v prostoru. Pro instalaci těchto spojek na panel budete potřebovat 2 x šroub 35, 2 x šroub 50 a 2 x matici. Pro naklopení panelu pouze povolíte 2x šroub 35. Při používání musejí být všechny šrouby a matice vždy pevně dotažené.

Spojka F1  F1  vyřeší problém s podlahovou lištou.

montáž spojky F1

 

Vzpěry H1  vzpěra hrazdy H1  několikanásobně zpevní hrazdy.

 

S pomocí spojky na zeď W1  W1  můžete v okamžiku připevňovat stavby ke zdi.

OPIČÍ STĚNA